• Hrad Kost
  • Dobřichovice
  • Chlumín – kostel svaté Maří Magdalény
  • Zámek Mnichovo Hradiště – jízdárna
  • Praha 14, Novozámecká 12
  • Praha 2, Štěpánská 3
  • Praha 1, Palffyho palác
  • Praha 1, Platnéřská ulice 

2006_hrad_kostHrad Kost – Návrh a projektová dokumentace sanace statických poruch bývalé SZ věže hradu a následná rekonstrukce. Rekonstrukce pohledových stropů bývalé SV věže, sepnutí věže táhly, injektáže, doplnění dubových pozednic – ztužení koruny zdiva, přezdění koruny zdiva, oprava krovu, sanace dřevěných prvků, nová štípaná šindelová krytina.

Investor: Kinský dal Borgo a.s..

 

2006_dobrichoviceDobřichovice – Oprava klasicistní fasády a střechy domu. Rekonstrukce složité klasicistní fasády včetně štukových prvků. Oprava střechy.

Investor: p. Koutník.

Chlumín – kostel svaté Maří Magdalény – Oprava krovu a položení prejzové krytiny na části střech kostela. Rekonstrukce a oprava krovu a střešní pálené krytiny na části střech kostela.

Investor: Římskokatolická farnost Neratovice.

2006_mnich_hradisteZámek Mnichovo Hradiště – jízdárna – Rekonstrukce a doplnění krovu, statické zajištění říms a zdí a položení bobrovkové krytiny na objektu jízdárny. Složitá rekonstrukce krovu s velkým rozpětím, oprava a sešívání systémem Helifix zdí a říms. Výměna pálené střešní krytiny bobrovky.

Investor: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.

Praha 14, Novozámecká 12 – Rekonstrukce rodinného domu. Statika, opravy, přezdívání nosných stěn, podlahy, úprava a opravy krovu, střecha, zednické práce, podlahy, dlažby, osazování výplní otvorů, sádrokartonářské práce.

Investor: Ing. Marek Beneš a Ing. Jana Benešová.

Praha 2, Štěpánská 3 – Rekonstrukce střešního pláště. Rekonstrukce střešního pláště: výměna bednění, provedení nové krytiny (Betternit) a klempířských prvků.

Investor: Štěpánka Exnarová.

2006_praha1Praha 1, Palffyho palác – Oprava krovu a položení prejzové krytiny na části střech Palffyho paláce. Rekonstrukce a oprava krovu a střešní pálené krytiny na části střech paláce.

Investor: Pražská konzervatoř.

Praha 1, Platnéřská ulice – rekonstrukce prejzových střech. Rekonstrukce části prejzových střech včetně opravy krovu.

Investor: Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.