2002_veprekVepřek - zvonice - Kompletní rekonstrukce zvonice. Přezdění koruny zdiva a římsy, podezdívání základů, sanace trhlin zdí. Rekonstrukce dřevěné konstrukce (nastavování, protézování, výměna prvků; sanace krovu), provedení železobetonového ztužujícího věnce, klempířské práce – osazení zlacené makovice a kříže, pokrývačské práce z modřínového šindele. Provedení jednovrstvé hlazené omítky včetně tažené římsy a vápenného nátěru.

Investor: Římskokatolická farnost Vepřek.

Zámek Veltrusy - budova oranžerie – Obnova krovu a střechy oranžerie. Podezdívání základů, sanace trhlin zdí, přezdění koruny zdiva a římsy. Rekonstrukce krovu (nastavování, protézování, výměna prvků; sanace krovu), klempířské práce, krytina z tašky bobrovky včetně provedení volských ok.

Investor: Státní památkový ústav středních Čech v Praze.

2002_zajecovZaječov - Svatá Dobrotivá etapa 2 – Obnova krovu a střechy kostela. Rekonstrukce krovu (nastavování, protézování, výměna prvků; sanace krovu), provedení železobetonového ztužujícího věnce, klempířské práce, krytina ze štípaného šindele, vyzdívání koruny zdiva včetně římsy, statika nosných zdí.

Investor: MADONA DOBROTIVÁ FUNDATION.

Praha 8 – půdní vestavba – Kompletní realizace půdní vestavby 200m2. Nosné konstrukce podlah, hrubé podlahy, statika, úprava krovu, ztužení stavby, zednické práce, podlahy, dlažby, osazování výplní otvorů, sádrokartonářské práce, elektro, kanalizace, voda, plyn, vytápění.

Investor: ing. Jan Fujáček.

2002_praha8