1994_slavoniceSlavonice - měděná krytina na gotické věži farního kostela
(památková rezervace UNESCO).

Praha 1, Jungmannova 10 - fasáda dvorního traktu

Praha 1, Václavské nám 18 - střecha dvorního traktu
Položení nové deskové krytiny Betternit, položení nových klempířských prvků v Pz, opravy krovu, bednění. Investor: ENDECO s.r.o..

Praha1, Platnéřská ulice - opravy prejzových střech na objektech Řádu Křížovníků. Investor: Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.

1996_1Dobřichovice - oprava prejzové střechy barokního kostela
Položení nové prejzové krytiny, položení nových klempířských prvků v mědi, snesení, pozlacení a nasazení železného kříže na zvonici. Investor: Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.

Svojek u Semil - měděná střecha zvonice.

Praha 1, Pařížská 21 - oprava a nátěr secesní fasády.

Karlovy Vary - nadstřešní zdobení na městském divadle.

1996_2Nový Knín - generální oprava střechy se zvonicí na barokní budově fary
Demontáž bobrovkové krytiny, montáž nové drážkové pálené krytiny J-10 včetně položení klempířských prvků, replika barokní zvonice s tesanými římsami a pokrytí měděným plechem. Investor: Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.