• Hrad Kost, budova bývalého pivovaru – východní křídlo
  • Hrad Kost, budova bývalého pivovaru – západní křídlo
  • Praha 3, Kubelíkova 46
  • Praha 3, Slezská 80
  • Praha 3, Slezská 80
  • Zámek Veltrusy
  • Praha 5, Nad Klikovkou 18 a 20
  • Praha 2, Jana Masaryka

 

Hrad Kost, budova bývalého pivovaru – východní křídlo – Návrh a projektová dokumentace sanace statických poruch budovy a následná rekonstrukce. Rekonstrukce stropů, sešívání trhlin speciální nerezovou výztuží, injektáže, ztužení objektu, podezdívání základů, oprava krovu, sanace dřevěných prvků, oprava krytiny a klempířských prvků.

Investor: Kinský dal Borgo a.s.

Hrad Kost, budova bývalého pivovaru – západní křídlo – Návrh a projektová dokumentace rekonstrukce interiérů bývalého bytu sládka a následná realizace. Statika, ztužení stavby, zednické práce, opravy omítek, vápenné malby, prkenné podlahy, dlažby, opravy dveří a oken, doplnění kování, výroba a osazování nových výplní otvorů (repliky stávajících), výroba a osazení kovaných mříží, elektro, kanalizace, voda, vytápění, sanita, kovářské práce.

Investor: Kinský dal Borgo a.s.

Praha 3, Kubelíkova 46 – Kompletní realizace hrubé stavby půdní vestavby. Statika, přezdívání nosných stěn, nové stropní konstrukce (ocel beton, dřevo), zednické práce, podlahy, úprava a opravy krovu, provedení krytiny a klempířských prvků, osazení oken, ztužení stavby.

Investor: Ing. Antonín Marek

Praha 3, Slezská 80 Kompletní realizace hrubé stavby půdní vestavby, úprava schodiště a šachty pro osobní výtah. Statika, přezdívání nosných stěn, nové stropní konstrukce (ocel beton, dřevo), opravy omítek, zateplovací systém vnějších stěn, podlahy, úprava a opravy krovu, provedení krytiny a klempířských prvků podlahy, malby.

 

 

 Investor: Ing. Ivo Jirovský, Družstvo nájemníků Náš Domov

 

Lobkovice kostel Nanebevzetí Panny Marie Oprava fasád objektu. Složité opravy barokních omítek a říms kostela. Nátěry vápennými barvami. Lokální opravy střešní krytiny, klempířských prvků.

 

 Investor: ŘKF Neratovice.

 

 

Zámek Veltrusy - rekonstrukce sala terreny a nejbližšího okolí. Rekonstrukce objektu sala terreny v areálu zámku a nejbližšího okolí včetně terénních úprav. Opravy nosného zdiva, vápenné omítky, rekonstrukce střechy – oprava krovů a podhledů, položení krytiny do malty, pokrytí ohradních zdí bobrovku, položení valounové dlažby, dlažby z cihel, provedení venkovního schodiště, terénní úpravy okolí, drenáže, truhlářské práce.

Investor: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.

Praha 5, Nad Klikovkou 18 a 20 – Rekonstrukce střešního pláště. Rekonstrukce střešního pláště: výměna laťování, provedení nové keramické krytiny a klempířských prvků z TiZn, opravy krovů a komínových těles, výměna a osazení nových střešních oken.

Investor: Ing. Arch. Jan Bárta a spoluvlastníci.

Praha 2, Jana  Masaryka  Návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci interiérů bytové jednotky a následná realizace. Zednické práce, SDK konstrukce, opravy omítek, malby, podlahy, dlažby, výplně otvorů, elektro, kanalizace, voda, vytápění, sanita.

Investor: Jan Suchý