2003_krivoklatHrad Křivoklát – rekonstrukce kiosku studny. Tesařské a truhlářské opravy dřevěné konstrukce kiosku. Restaurace soukolí rumpálu – zprovoznění. Zednické práce.

Investor: Státní hrady Křivoklátska.

Zámek Mělník – Rekonstrukce stropů a podlah vstupní věže, opravy krovů. Výměny a rekonstrukce nosné konstrukce dřevěných stropů, záklopy. Rekonstrukce krovu (nastavování, protézování, výměna prvků; sanace krovu).

Investor: Jiří Lobkowicz.

Praha 1, Platnéřská ulice – rekonstrukce prejzových střech. Rekonstrukce části prejzových střech včetně krovu (nastavování, protézování, výměna prvků; sanace krovu) a klempířských prvků z Cu.

Investor: Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.

2003_buboviceBubovice - kostel svatého Václava – obnova krovu a střechy kostela, oprava fasády věže. Rekonstrukce krovu (nastavování, protézování, výměna prvků; sanace krovu,), klempířské práce, krytina z vláknocementových šablon.

Investor: Římskokatolická farnost Bubovice.

Praha 5 - Slivenec, kostel Všech svatých – rekonstrukce prejzových střech (Jungmeier). Položení části prejzových střech včetně laťování a klempířských prvků z olova.

Investor: OÚ Slivenec.

Praha západ - Statenice, výstavba rodinného domu. Zednické, betonářské, izolatérské, tesařské, pokrývačské, klempířské práce, omítky, malby, dlažby, dveře okna, elektro, kanalizace, voda, vytápění, sanita.

Investor: Jitka a Jiří Fišerovi.

2003_horoviceZámek Hořovice – rekonstrukce stropů a podlah věže, opravy krovů a střech zámku, rekonstrukce stěn a podlah jižního křídla. Výměny a rekonstrukce nosné konstrukce dřevěných stropů, záklopy, zateplení. Opravy hrázděných příček a dřevěných konstrukcí podlah jižního křídla (nastavování, protézování, výměna prvků).

Investor: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.